भक्तपुर जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको सहकार्यमा नवाैं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २०७९ को लागि छनाैटमा परी सहभागि हुन जाने खेलाडीहरुलाई शुभकामना तथा विधाई कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरमा उमेदवार भई खर्चको विवरण पेश गरेको,नगरेको,विलम्ब पेश गरेको विवरण चागुँनारायण न.पा को लागि स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन २०७९ स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको अन्तर्वाताको समय मिति र स्थान तोकिएको बारे स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको अन्तर्वाताको समय मिति र स्थान तोकिएको बारे जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र जुध्द वारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुरको माग बमोजिम चाँगुनारायण नगरपालिका र सुर्यविनायक नगरपालिकाको संयुक्त लागत साझेदारीमा खरिद भएको नयाँ दमकल जुध्द वारुण यन्त्र कार्यालय भक्तपुरलाई हस्तान्तरण जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको संयुक्त आयोजनामा जिल्ला स्थित गैरसरकारी संघ\संस्थाहरु संग अन्तरक्रिया प्रथम सिल्करोड अन्तराष्ट्रिय युवा फोटोग्राफी तथा छोटो वृतचित्र बनाउने अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने प्रतियोगिका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम हात्तीपाईले रोग निवारण सम्बन्धी TAS-III  survey(Transmission Assesment Survey)  कार्यक्रमको जिल्ला स्तरीय अभिमुखिकरण गोष्ठी जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर का पदाधिकारी ज्यु हरु तथा कर्मचारीहरुको लागि “स्थानिय आर्थिक बिकास मुल्यांकन कार्यबिधी २०७९” सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न । ।

नागरिक वडापत्र

नेपाल सरकार
स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भक्तपुर
नागरिक वडापत्र
क्र.स. सेवा/सुविधाको प्रकार सेवाग्राहीले पुर्‍याउनु पर्ने प्रकृया तथा प्रमाण शुल्क/दस्तुर रु. लाग्ने समय जिम्मेवार पदाधिकारी/इकाई
चिठ्ठीपत्र, निवेदन, प्रतिवेदन, उजुरी आदि दर्ता गर्ने । – दर्ता, चलानी इकाईमा वुझाउनु पर्ने रु १०।- टिकट दस्तुर तुरुन्तै य दर्ता/चलानी
सिफारिस तथा प्रमाणित गरिएका कागजातमा छाप लगाउने । – सिफारिस वा प्रमाणित गर्राई दर्ता चलानीमा वुझाउने नलाग्ने तुरुन्तै य दर्ता चलानी
व्यक्तिगत घटना सम्वन्धी लगत तयार पारी अध्यावधिक गर्ने – गाविस र न.पा.हरुले मासिक रुपमा जिविसमा विवरण उपलव्ध      गराउनुपर्ने नलाग्ने तुरुन्तै य पंजिकरण शाखा
सूचना टाँस गर्ने – सम्बन्धित कार्यालयले सूचना टाँस गरिदिनु हुन भनी पत्र पठाउनुपर्ने नलाग्ने तुरुन्तै य प्रशासन शाखा
व्यक्तिगत घटनादर्ताको विवरण संशोधन – सम्बन्धित गा.वि.स. र न.पा.को सिफारिस साथ पेश गर्नुपर्ने नलाग्ने तुरुन्तै य पंजिकरण शाखा
जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अशक्त अपांगहरुको विवरण तयारी र अध्यावधिक गर्ने – गा.वि.स. र न.पा.हरुले विवरण उपलव्ध गराउनु पर्ने नलाग्ने निरन्तर य आ.प्र. शाखा य प्रशासन शाखा
संघसंस्था नयाँ दर्ता –  सम्बन्धित संस्थाको विधान र निर्ण्र्ाा–  संस्था दर्ता गर्न अख्तियारी पत्र सहितको बैठकको निर्ण्र्ााप्रतिलिपि –  सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस –   संस्थाका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको फोटोकपी  –  संस्था रहने घरधनीको सहमति पत्र –  सबै पदाधिकारीहरुको फोटो टाँस गरेको विवरण –   सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष वा सचिवको संस्था दर्ता गर्न सिफारिस माग गरेको निवेदन निवेदन दस्तुर रु ५१०।- १ दिन य संघसंस्था शाखा य आ.प्र. शाखा
संघसंस्था नविकरण –  वाषिर्क कार्यक्रम सहितको निवेदन पत्र –  चालु आ.व. वा अघिल्लो आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारण सभाको निर्ण्र्ाा–  दर्ता वा नविकरण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि –  लेखापरीक्षकको नविकरण गरेको प्रमाणपत्र –  यस भन्दा अघि जिविसबाट सिफारिस नलिएका संस्थाहरु नविकरण गर्दा संस्थाको विधान -१ र अध्यक्ष वा सचिवको नागरिकताको फोटोकपी – १ प्रति –  आन्तरिक राजश्व कार्यालयवाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र –  आन्तरिक राजश्व कार्यालयवाट संस्था नविकरणको लागि सिफारिस गरिएको हुनुपर्ने ।  –  प्यान नं.को प्रतिलिपि –  साधारण सभाको निर्ण्र्ााप्रति र अख्तियारी पत्र नविकरण दस्तुर रु. ५१०।–श्रावणदेखि असोजसम्म),  ७१०।–कार्तिकदेखि असारसम्म), १०१०।–एक आ.व.नाघेमा), १०००।–त्यसपछि प्रति वर्षथप) १ दिन य संघसंस्था शाखा य आ.प्र. शाखा
अन्य सिफारिस –  सिफारिस माग गरिएको विवरण सहितको निवेदन –  सिफारिसलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक कागजात नियमानुसार १ दिन य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य आ.प्र. शाखा य संघसंस्था शाखा
१० एम्वुलेन्स सेवा –  ६६११०९३ तथा ९८४१३९५१९९ मा सर्म्पर्क गरी जानकारी दिने भक्तपुर नगर भरि रु. २००।- गा.वि.स./थिमी न.पा. बाट भक्तपुर न.पा.सम्म रु ३००।- गाविस बाट थिमी न.पा. रु ४००।-,  भक्तपुर न.पा.बाट काठमाण्डौं सम्म रु. ५००।- गा.वि.स.बाट काठमाडौँ रु ६००।- भक्तपुर न.पा.बाट छाउनी -स्वयम्भु) वा धुलिखेलसम्म रु ६००।- गा.वि.स.बाट छाउनी -स्वयम्भु) रु ७००।- तुरुन्तै य एम्वुलेन्स ड्राइभरहरु कृष्णराम कोजु र भीमनाथ गेलाल
११ प्राकृतिक प्रकोप/आर्थिक सहायता प्रदान – माग गरेको व्यहोरा खुलाइएको निवेदन – प्रहरी प्रतिवेदन – गा.वि.स.को शिफारिस निवेदन दस्तुर रु १०।- निर्ण्र्ााआदेश भएपछि तुरुन्तै य सभापति य स्था.वि.अ. य आ.प्र. शाखा
१२ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र दिने – घरेलु उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र – स्थायी लेखा नंम्वरको प्रमाणपत्र – मेकानिकर् इन्जिनियरको शिफारिस – न्यूनतम रु. १ लाखको बैंक व्यालेन्स प्रमाण – प्राविधिक, लेखा र प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहको प्रतिवद्धताको लिखित कागजात – मेशिनरी औजारको विमा गरिएको      प्रमाण – प्रोप्राइटरको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र फोटो – सामान खरिद गरेको भ्याट सहितको विल – अनुसूची १ वमोजिमको भरेको निवदेन फाराम – शुल्क /दस्तुर वुझाएको रसिद इजाजतपत्र दस्तुर रु. २०००।- र टिकर दस्तुर रु १०।-  प्रमाणपत्र हराएमा इजाजत पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर रु. १०००।- सिफारिस समितिको वैठकवाट निर्ण्र्ााभएको भोलिपल्ट य स्था.वि.अ. य यो.अ. तथा प्र.अ. य राजश्व शाखा य संघसंस्था शाखा
१३ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण – निर्धारित दरखास्त फारम – स्थायी लेखा नम्वरको प्रमाणपत्र – निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस – निर्माण व्यवसायी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण – नवीकरण दस्तुर वुझाएको वैक भौचर – घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र नवीकरण दस्तुर रु. २०००।-  र टिकट दस्तुर रु. १०।-  नविकरण फेल भएमा थप दस्तुर सहित रु. ४०००।- निर्ण्र्ााभएको भोलिपल्ट य स्था.वि.अ.  य यो.अ.तथा प्र.अ.  य संघसंस्था शाखा य राजश्व शाखा
१४ वालुवा/ढुङ्गा/पाँगो माटो खानी संचालन इजाजत पत्र दिने – खानी एरियाको नापी नक्सा  – जग्गा धनीहरुको मन्जुरी, लालपर्ुजा र नागरिकता प्रमाणपत्र  – माइनिङ स्किम – वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव वारे अध्ययन गरिएको र्सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको प्रमाण  – क्ष्भ्भ् -प्रारम्भिक वातावरणीय     परीक्षण) – गाविसको शिफारिस – सम्वन्धित व्यक्तिको नागरिकताको      प्रतिलिपि – रु. १० लाखको हैसियत भएको गा.वि.स.को सिफारिस खानीको स्तर अनुसार धरौटी रकम लाग्ने ।  साना   रु.९००००।- अति साना रु ७००००।- नयाँ प्र.नं. लिन धरौटी रकम बराबरको ८०% शुल्क लाग्ने खानी निरीक्षण र जि.वि.स. बैठकबाट निर्ण्र्ााभएको भोलिपल्ट य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य खानी शाखा य राजश्व शाखा
१५ साधारण खानी प्रमाण पत्र नविकरण – दस्तुर वुझाएको भौचर सहितको निवेदन साना स्तर   २००००।- अति साना स्तर १५०००।- खानी निरीक्षण र जि.वि.स. बैठकबाट निर्ण्र्ााभएको भोलिपल्ट य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य खानी शाखा य राजश्व शाखा
१६ ढुंगा, माटो, वालुवा अनुमति पत्रको प्रतिलिपि – दस्तुर वुझाएको भौचर सहितको निवेदन रु ५००।- निर्ण्र्ााभएको भोलिपल्ट य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य खानी शाखा य राजश्व शाखा
१७ जल उपभोक्ता समिति दर्ता गर्ने – संस्थाको विधान हुनु पर्ने  – जलश्रोत अनुसूची १ नियम ४ बमोजिम नियमावली २०५० को निवेदन  – समितिका पदाधिकारीहरुको     नागरिकताको प्रतिलिपि – खानेपानी आयोजनाको विशेषता सहितको विवरण – गाविसको सिफारिस – खानेपानी कार्यालयको सिफारिस रु ५१०।- निर्ण्र्ााभएको भोलिपल्ट य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य वैठक शाखा  य वातावरण, उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा  य संघसंस्था शाखा
१८ जिल्लामा कार्यरत वातावरण, उर्जा तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना तयार गर्ने, कार्यक्रम संच्ाालन गर्ने – जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सँग आवश्यक सहयोग लिई कार्य संचालन गर्ने ।  नलाग्ने निरन्तर य वातावरण, उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा
१९ विपद् व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सम्बन्धी जानकारी तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने – सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिको निवेदन वा जानकारी  नलाग्ने निरन्तर य वातावरण, उर्जा तथा जलवायू परिवर्तन शाखा
२० श्रोत साधनको अनुमान तथा नीति र मार्ग दर्शनको विश्लेषण – जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरु र विषयगत शाखा        तथा कार्यालयका प्रमुखहरु सहभागी     हुनुपर्ने  नलाग्ने १ दिन -कार्तिक मसान्त भित्र) य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य सामाजिक शाखा
२१ पर्ूवयोजना तर्जुमा गोष्ठी – जि.वि.स. पदाधिकारी, विषगयत कार्यालयका प्रमुख, वित्तीय संस्था र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिवहरु, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख/सचिवहरु सहभागी हुनु पर्ने । नलाग्ने १ दिन -मार्ग महिनाको दोश्रो हप्ताभित्र) य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य योजना शाखा
२२ इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी – जिविस सदस्य -सम्वन्धित इलाका), गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव,       नगरपालिकाका प्रमुख/उप प्रमुख/ सचिवहरु सहभागि हुनु पर्ने । नलाग्ने माघ मसान्त भित्र य स्था.वि.अ. य यो.अ.तथा प्र.अ. य सूचना तथा अभिलेख केन्द्र
२३ विषयगत योजना तर्जुमा समितिको वैठक – जिविसले तोकेका सदस्य, कार्य प्रकृति अनुसारका विषयगत कार्यालय, शाखाका प्रमुखहरु र गैर सरकारी वा सामुदायिक संस्था वा सम्वन्धित उपभोक्ता समूह मध्येवाट जिविसले तोेकेका प्रतिनिधिहरु सहभागी      हुनुपर्ने । नलाग्ने आवश्यकता अनुसार       -फागुण महिनाको पहिलो हप्ता भित्र) य विषयगत समितिको     अध्यक्ष य योजना शाखा
२४ एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठक – जिविस सभापति, उपसभापति, माननीय सांसदहरु, विषयगत योजना तर्जुमा समितिका ंयोजकहरु सहभागि हुनु पर्ने । नलाग्ने १ दिन -फागुन महिनाको दोश्रो हप्ताभित्र) य स्था.वि.अ. य योजना शाखा
२५ जिल्ला विकास योजनालाई अन्तिम रुप दिई परिषद्मा पेश गर्ने – जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुपर्ने । नलाग्ने १ दिन -फागुन महिनाको तेश्रो हप्ताभित्र) य जि.वि.स.
२६ जिल्ला परिषद् वैठक – जिल्ला परिषद्का सदस्यहरु र विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुको      सहभागिता रहने । नलाग्ने फागुन मसान्त भित्र य जि.वि.स.
२७ जिल्ला विकास समितिको वैठक – जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहने । नलाग्ने प्रत्येक महिनामा कम्तिमा १ पटक य जि.वि.स.
२८ समीक्षा वैठक – जिल्ला विकास समितिका दाधिकारीहरु, विषयगत कार्यालय तथा गैरसरकारी र दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरु्लाई आमन्त्रण गरिए अनुसार सहभागी हुने । नलाग्ने प्रत्येक ४ महिनामा १ पटक य जि.वि.स.
२९ योजना सम्झौता – नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको पत्र – लगत इष्टिमेट, नक्सा, डिजाइन – सम्वन्धित गाविसको शिफारिस – नि.क्षे.वि.का.को लागि माननीय वा निजको प्रतिनिधिको सिफारिस -प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा गाविसको सिफारिस चाहिने) नलाग्ने १ दिन य सभापति य स्था.वि.अ. य यो.अ. तथा प्र.अ. य जिल्ला प्राविधिक कार्यालय य योजना शाखा
३० योजना संचालन पेश्की दिने – उपभोक्ता समितिको निर्ण्र्ाासहित पेश्की माग पत्र – प्राविधिक लर्.इ. योजनाको सिफारिस र सम्झौता पत्र नलाग्ने १ दिन य स्था.वि.अ. य योजना शाखा य आ.प्र. शाखा  य जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
३१ योजनाको किस्ता रकम भुक्तानी दिने – प्राविधिक मुल्याङ्कन र प्रतिवेदन – उपभोक्ता समितिको निर्ण्र्ाासहित प्रमाणित विल, भरपाई र कागजातहरु २ घण्टा य स्था.वि.अ. य योजना शाखा य आ.प्र. शाखा  य जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
३२ योजनाको अन्तिम मुल्याङ्कन गर्ने – उपभोक्ता समितिको काम सम्पन्न भएको निर्ण्र्ााप्रतिलिपि सहित निवेदन गरी प्राविधिक माग – गाविसवाट काम सम्पन्न भएको सिफारिस नलाग्ने माग गरेको ७ दिन भित्र य जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
३३ योजनाको जाँचपास, फरफारक र अन्तिम भुक्तानी दिने – प्राविधिकको अन्तिम मुल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन – गाविसको सिफारिस – उपभोक्ता समुह/समितिको निर्ण्र्ाार  प्रमाणित विल, भपाई, कागजात – नि.क्षे.वि.का.को लागि माननीय सदस्य वा निजको प्रतिनिधिको शिफारिस नलाग्ने कम्तीमा महिनाको १ पटक बस्ने फरफारक समितिको वैठकको निर्ण्र्ााभएपछि भोलिपल्ट य फरफारक तथा     जाँचपास समिति य स्था.वि.अ. य योजना शाखा य आ.प्र. शाखा य जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
३४ गाविसलाई अनुदान निकासा दिने प्रथम चौमासिक निकासा           दोस्रो चौमासिक निकासा         तेस्रो चौमासिक निकासा प्रथम चौमासिक निकासा – निर्देशिका अनुसार अनुसूची १ फारम  – गाउँ परिषद्वाट स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रम विवरण अनुसूची २ फारम – गत आ.व.मा संचालन भै सम्पन्न भएका र क्रमागत योजनाको वाषिर्क    प्रगति विवरण – गत विगत वर्षो फछ्र्यौट हुन वाँकी पेश्की विवरण – चालु आ.व. भन्दा एक वर्षअघिको अनुदान निकासा र खर्चको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दोश्रो चौमासिक निकासा – निर्देशिका अनुसार अनुसूची १ फारम  – प्रथम चौमासिक माग गर्दा पेश गरेको वाँकी रकम खर्च र पेश्की फछ्यौंट विवरण – प्रथम चौमासिक रकमवाट भएको कार्य प्रगति विवरण – गत आ.व.को योजनाको प्रगति तथा लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन उपर गाउँ परिषद्वाट भएको समिक्षा प्रतिवेदन     तेश्रो चौमासिक निकासा – निर्देशिका अनुसार अनुसूची १ फारम – प्रथम चौमासिक रकमवाट भएको कार्यको प्राविधिक मुल्याङ्कन सहित यथार्थ प्रगति विवरण – दोश्रो चौमासिक रकमवाट भएको कार्यको प्रगति विवरण – गत विगत वर्षो पेश्की रकम मध्ये ७५% फछ्र्यौट भएको विवरण  – अधिल्लो आ.व.को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नलाग्ने माग भएको ७ दिनभित्र य स्था.वि.अ. य योजना शाखा  य आ.प्र. शाखा
३५ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रकम निकासा गर्ने – निर्देशिकाको प्रकृया पुर्‍याई तयार गरिएको जेष्ठ नागरिक, असहाय, विधवा र अशक्त अपाङ्गको विवरण – गत विगत वर्षो सम्पर्ूण्ा पेश्की फछ्र्यौट भएको विवरण – दोश्रो र तेश्रो चौमासिक निकासा दिँदा अधिल्लो चौमासिकको पेश्की फछ्र्यौटको निम्ति आवश्यक विल भर्पाई पेश गर्नुपर्ने नलाग्ने को.ले.नि.का. वाट निकासा भएपछि माग भएको ५ दिन भित्र य स्था.वि.अ. य योजना शाखा य आ.प्र. शाखा  य पंजिकरण शाखा
३६ पेश्की फछ्यौंट गर्ने – पेश्की लिने व्यक्ति, संघ संस्था, समिति आदिले सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गरी प्राविधिक मुल्याङ्कन सहित विल भर्पाई पेश गर्नुपर्ने । नलाग्ने १ दिन य स्था.वि.अ. य योजना शाखा  य आ.प्र. शाखा
३७ वैक खाता खोल्न सिफारिस दिने गा.वि.स.को खाता खोल्न – गाविसको सिफारिस साथ खाता नलाग्ने १ दिन य स्था.वि.अ. य लेखा अधिकृत
३८ सभा कक्ष हल भाडामा दिने – भाडा लिँदा कम्तीमा ३ दिन अगाडि लिन खोजेको प्रयोजन सहित जानकारी गराउनु पर्ने । – लाग्ने दस्तुर वुझाएका रसिद प्रतिदिन  रु. १०००।- तुरुन्तै य जिन्सी शाखा  य राजश्व शाखा
३९ रोलर भाडामा दिने – भाडा लिँदा कम्तीमा ३ दिन अगाडि लिन खोजेको प्रयोजन सहित जानकारी गराउनु पर्ने । – लाग्ने दस्तुर वुझाएका रसिद प्रतिदिन न्यूनतम ५ घण्टाको रु. २५००।- र ५ घण्टाभन्दा बढी भएमा प्रति घण्टा रु ५००।- थप तुरुन्तै य जिन्सी शाखा  य राजश्व शाखा
४० प्रोजेक्टर, ल्यापटप र जेनेरेटर भाडामा दिने – भाडा लिँदा कम्तीमा एक दिन अगाडि लिन खोजेको प्रयोजन सहित जानकारी      गराउनु पर्ने । – लाग्ने दस्तुर वुझाएका रसिद क्रमशः रु. १०००।- प्रतिदिन, ५००।- प्रतिदिन, २००।- प्रति घण्टा तुरुन्तै य जिन्सी शाखा य राजश्व शाखा
४१ सूचना तथ्याङ्क, स्रोत नक्सा आदि उपलव्ध गराउने – तोकिएको शुल्क, दस्तुर वुझाई सम्वन्धित शाखा र इकाईमा सर्म्पर्क गर्नुपर्ने – लाग्ने दस्तुर वुझाएको रसिद श्रोतनक्सा प्रति पेज  रंगिन ब्द्ध -साइज रु. ५०।-, श्यामश्वेत रु २५।- अन्य डकुमेन्ट प्रति पेज रंगिन रु २०।-, श्यामश्वेत रु. १०।- तुरुन्तै य राजश्व शाखा य सूचना तथा अभिलेख केन्द्र
४२ सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना र संचालन गर्ने – जिल्लास्थित सरकारी निकायहरु, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय लगायत    जिल्ला विकास क्षेत्रभित्र विकास, निर्माण तथा सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन कार्यरत सवैवाट कार्यक्रम,    प्रतिवेदन अध्ययन अनुसन्धानका विवरण आदि उपलव्ध गराउनुपर्ने । नलाग्ने निरन्तर य सूचना तथा अभिलेख केन्द्र
४३ जिल्लास्थित दक्ष जनशक्तिको सूची तयार गरी अद्यावधिक गर्ने – आफ्नो सम्पर्ूण्ा विवरण प्रष्ट हुने निवेदन पत्र/ फारम नलाग्ने निरन्तर य सामाजिक शाखा
४४ जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको विवरण तयारी र अद्यावधिक गर्ने – सम्वन्धित संस्थाहरुले आफ्नो विस्तृत कार्य विवरण आवधिक रुपमा जि.वि.स.मा पेश गर्नुपर्ने नलाग्ने निरन्तर य सामाजिक शाखा
४५ गा.वि.स.हरुको लेखा परिक्षक सूचीकृत – ले.प.को नविकरण सहितको प्रमाण पत्र निवेदन/कर चुक्ता प्रमाणर्/कर्मचारी  भए विभागित स्विकृति रु ५००।- सम्बन्धित समितिबाट निर्ण्र्ााभएपछि य दर्ता चलानी  य आ.प्र. शाखा  य आ.ले.प. शाखा
४६ सेवाप्रदायक व्यक्ति निकायहरु जि.वि.स.मा सूचिकृत – व्यक्ति भए नेपाली ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि र संघसंस्था भएमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको दर्ता र नविकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र कर दर्ता प्रमाणपत्र, अघिल्लो आ.व.को करचुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा दिन चाहेको विवरण खुलाई निवेदन रु ५००।- तुरुन्तै य आ.प्र. शाखा
४७ ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र फाराम विक्री – व्यक्ति भए नेपाली ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि र संघसंस्था भएमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको दर्ता र नविकरण प्रमाणपत्र र कर सम्बन्धी विवरणहरु -नविकरण भएमा) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियम अनुसार ठेक्का सूचनामा आव्हान भएको समयमा य आ.प्र. शाखा य राजश्व शाखा य सूचनामा तोकिएको शाखा
४८ कोष प्रमाणित गर्ने – सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिको निवेदन टिकट दस्तुर रु १०।- तुरुन्तै य प्रशासन शाखा
४९ कार्यालय टेलिफोन सर्म्पर्क – टेलिफोन नम्बरहरु ६६१४८२६, ६६१०९७०, ६६१२२४१, ६६१०२४९, ६६१८३७८  – फ्याक्स नम्बर ६६१३२१५          –    इमेल :ddcbhaktapur@gmail.com                                      वेवर्साईट: www.ddcbhaktapur.gov.np नलाग्ने तुरुन्तै
५० गुनासो सुन्ने – योजना तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग गुनासो गर्ने नलाग्ने तुरुन्तै य यो.अ. तथा प्र.अ.
५१ सूचना लिने – सूचना माग गर्ने निवेदन नलाग्ने तुरुन्तै य सूचना तथा अभिलेख केन्द्र

Skip to toolbar